ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ

ကော်မရှင်သည် အရေးကြီးသောတိုင်စာများနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာနေရာဒေသများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တွံတေးမြို့နယ်တွင် လူကုန်ကူးမှုနှင့် အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှု စွပ်စွဲ တိုင်တန်းချက်နှင့်ပတ်သက်သည့် တိုင်တန်းချက်ကို မျက်မြင်လေ့လာ စုံစမ်းရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တွံတေးမြို့နယ်သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်  ခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် အခြေအနေအရ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွင် သွားဖက်ဆိုင်ရာ ဆေး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦး သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားစာကို စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ စုံစမ်း တွေ့ရှိချက်များအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

ကော်မရှင်သည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှ မပိုးပိုးမွန်ဆိုသူအသတ်ခံရသည့် အမှုအားစုံစမ်းရန် အတွက်လည်း အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၏ ကုလသမဂ္ဂအထူးလုပ်နည်းအရ စုံစမ်းမေးမြန်းလာမှုအား ပြန်လည် ဖြေကြားရန် အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရဝန်ထမ်းများအား ခွင့်ပြုပေးထားသည့် မြေကွက်များကို အစိုးရစံပြစိုက်ခင်း စီမံကိန်းနယ်နိမိတ် အတွင်းကျရောက်သည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ပယ်ဖျက်သည့်အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရန်အတွက် ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးဦးဆောင်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စေလွှတ် ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် ပိုင်ဆိုင်သော မြေပိုင်ရှင်များထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက စဉ်းစားပေးနိုင်ရန် အတွက် အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ ပေးပို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။

ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကဲ့သို့သော ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာနေရာဒေသများသို့လည်း ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးမှုများ သွားရောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။