လူငယ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်း ဟောပြောဆွေးနွေးခြင်း

ဦးခွထီးယိုးမှ လူ့အခွင့်အရေးဘာသာ ရပနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးစဉ်
ဦးခွထီးယိုးမှ လူ့အခွင့်အရေးဘာသာ ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးစဉ်

 

နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့တက်ရောက်သည့်ဖလမ်းနွယ်ဖွား ချင်းလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များ
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့တက်ရောက်သည့်ဖလမ်းနွယ်ဖွား ချင်းလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များ

 

     ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့တွင် (၂၈-၁၂-၂၀၁၃) ရက်နေ့မှ  (၂-၁-၂၀၁၄) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ် ဖလမ်းလူငယ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခွထီးယိုး မှ လူ့အခွင့်အရေးဘာသာ ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ (၁) ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း၊ (၂) အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်များ၊ (၃) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အကြောင်းနှင့် ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို (၃၁-၁၂-၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင် ဟောပြော ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆို ပုံနှိပ်ထားသည့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းစာအုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့် စာအုပ်စာတမ်းများကိုလည်း ဖြန့်ဝေနိုင် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလူငယ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဖလမ်းနွယ်ဖွား ချင်းလူငယ်ကိုယ်စားလှယ် (၃၀၀)ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။