မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း ကျင်းပပြုလုပ်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ Raoul Wallenberg Institute တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို  ပိုမိုသိရှိ နားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ “ Training for MNHRC staff on Human Rights and the roles and functions of NHRIs” သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း၊ အမှတ်(၂၇) ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး၌ (၂၃-၄-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြ နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြ နှင့် RWI မှ Professor Brian Burdekin တို့မှ အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါသင်တန်းအား (၂၃.၄.၂၀၁၄ ) မှ  (၂.၅.၂၀၁၄) အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်ရုံးမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၂၆) ဦး တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

မသန်စွမ်းသူများလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆံ့နိုင်မှုမြှင့်တင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများရှေ့ ဆောင်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ မသန်စွမ်းသူများလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆံ့နိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများ တိုးတက်ရရှိလာရေး အသိပညာမြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက် “မသန်စွမ်းသူ များ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဝင်ဆံ့နိုင်မှုမြှင့်တင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည် လမ်း အမှတ်(၂၇)ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး၌ (၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက်)နေ့များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း(၂၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။