တပ်မတော်(ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း(ဗထူး)နှင့် (ဘုရင့်နောင်) တို့တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် ခြေလျင် တပ်ရင်းမှူးသင်တန်းများနှင့်ခြေလျင်တပ်ခွဲမှူးသင်တန်းများသို့ သွားရောက်၍ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးဟောပြောဆွေးနွေးခြင်း

တပ်မတော်(ကြည်း/ရေ/လေ)အရာရှိများလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအသိပညာပြန့်ပွားစေရန် အတွက် ကော်မရှင်သည် ဗထူးတပ်မြို့ (ရပ်စောက်မြို့)နှင့်ဘုရင့်နောင် (သံတောင်ကြီးမြို့) ရှိတပ်မတော် (ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်းများရှိတပ်ရင်းမှူးသင်တန်း၊ (ဗိုလ်မှူးအဆင့်) နှင့် တပ်ခွဲမှူးသင်တန်း (ဗိုလ်ကြီးအဆင့်) များအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များပို့ချပေးနိုင်ရန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့ရာသဘောတူခွင့်ပြုချက် ရရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစစ်မြိုင်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်းတို့သည် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ တပ်မတော် (ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း (ဗထူး) သို့ သွားရောက်၍ ခြေလျင်တပ်ရင်းမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇၉) နှင့် ခြေလျင်တပ်ခွဲမှူး သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၉၀) သို့လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်သည် တပ်မတော် (ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း (ဘုရင့်နောင်) သို့သွားရောက်၍ ခြေလျင်တပ်ရင်းမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၉) နှင့် ခြေလျင် တပ်ခွဲမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄၆) တို့သို့လည်းကောင်း၊သွားရောက်၍ လူ့အခွင့်အရေးအယူအဆနှင့် သမိုင်းကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဘာသာရပ်၊  မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်ချက်များတို့ကိုပို့ချဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သင်တန်းများတွင် အောက်ပါအတိုင်းတပ်မတော် အရာရှိများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်-

(က)    တပ်မတော် (ကြည်း) တိုက်ခိုက် ရေးကျောင်း (ဗထူး)

(၁)     ခြေလျင်တပ်ရင်းမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇၉)         ၁၆၉ ဦး

(၂)     ခြေလျင် တပ်ခွဲမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၉၀)         ၂၇၉ ဦး

(ခ)     တပ်မတော် (ကြည်း) တိုက်ခိုက်ရေးကျောင်း (ဘုရင့်နောင်)

(၁)     ခြေလျင်တပ်ရင်းမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၉)         ၁၆၈ ဦး

(၂)     ခြေလျင် တပ်ခွဲမှူးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄၆)          ၂၈၇ ဦး

စုစုပေါင်းတပ်မတော်အရာရှိ (၉၀၃) ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

သင်တန်းသားအရာရှိများမှသိရှိလိုသည်များကိုအထူးစိတ်ဝင်စားစွာဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ မရှင်းလင်းသည်များကိုမေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

          ယခုကဲသို့ တပ်ရင်းမှူးသင်တန်းနှင့် တပ်ခွဲမှူးသင်တန်းများသို့ သွားရောက်၍ လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပို့ချခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးအလားတူ သင်တန်းများကိုတစ်နှစ်လျှင်(၄)ကြိမ်ခန့် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအသိပညာရပ်များကိုဆက်လက်ပို့ချ ဆွေးနွေးရန် ပြင်ဆင် ထားရှိပါသည်။