ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ခရိုင်အတွင်းရှိ အစိုးရအရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်း၊ ခရိုင်အဆင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်များ အတွက် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံသင်တန်းနှင့်ရပ်ရွာအခြေပြု လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

          မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့ အထိ ခရိုင်အဆင့် အစိုးရ အရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်းကို တောင်ငူမြို့နယ်၊  ခပေါင်း ခန်းမတွင် ၂ရက်ကြာ ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါ အလုပ်ရုံသင်တန်းသို့ ခရိုင်အဆင့် အစိုးရ အရာထမ်း ၅၀ ဦးတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

          အလားတူ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ခရိုင်အဆင့် ကလေးသူငယ်အခွင့် အရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်များအတွက် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်းကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ခရိုင်အဆင့် ကလေးသူငယ်ကော်မတီဝင် ၂၄ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          ဆက်လက်ပြီး၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရပ်ရွာအခြေပြု လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲအား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပြီး အစိုးရအရာထမ်းများ၊ NGO များ၊ CSO များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သင်တန်းသား ၅၅ ဦးတက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။

          သင်တန်းများတွင် လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံသဘောတရားများ၊ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ပါဝင်ချုပ်ဆိုထားပြီးဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်ကြီးများ၊ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အကြောင်းနှင့် တိုင်တန်းနိုင်သည့်ယန္တရားများ စသည့် ဘာသာရပ်များကို ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ ပါသည်။

          ဆက်လက်၍ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကော်မရှင်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာ ပေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်အရ အစိုးရအရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်း၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်း နှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ ခရိုင်အတွင်းရှိ အစိုးရအရာထမ်းများ အတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်း၊ ခရိုင်အဆင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်များအတွက် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအလုပ်ရုံသင်တန်းနှင့်ရပ်ရွာအခြေပြု လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်  ဦးခင်မောင်လေးနှင့်ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိ ခရိုင်အဆင့် အစိုးရအရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ သင်တန်းကို အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံး၊ ကနောင်ခန်းမတွင် ၂ရက်ကြာ ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါအလုပ်ရုံသင်တန်းသို့ ခရိုင်အဆင့် အစိုးရအရာထမ်း ၅၄ ဦးတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

          အလားတူ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ရက်နေ့တွင် ခရိုင်အဆင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်များအတွက် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်းကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ခရိုင်အဆင့် ကလေးသူငယ်ကော်မတီဝင် ၂၅ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရပ်ရွာအခြေပြု လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲအား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပြီး အစိုးရအရာထမ်းများ၊ NGOများ၊ CSO များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သင်တန်းသား ၅၀ ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          ဆက်လက်၍ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကော်မရှင်အနေဖြင့် အစိုးရအရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်း၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်း နှင့် ရပ်ရွာအခြေပြု လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။