မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများတွေ့ဆုံ၍ မသန်စွမ်းသူများအသင်းအဖွဲ့များကကုလသမဂ္ဂသို့ တင်သွင်းသောအစီရင်ခံစာအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

၁။      မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂမသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ စာချုပ်ပါ အခွင့်အရေးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော် အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီသို့ အစီရင်ခံစာရေးသားတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့်လည်းယင်းတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မသန်စွမ်းသူများကိုယ်တိုင် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများဆောင်ရွက်၍ ဥပဒေနှင့်မူဝါဒများ၊ သတင်း အချက်အလက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အသိပညာပေးမှုများ၊ လက်လှမ်းမီရယူသုံးစွဲမှုများ၊တရားမျှတမှုများနှင့် ဥပဒေ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီးထင်ဟပ်နှိုင်းယှဉ်သည့် အစီရင်ခံစာအားတင်သွင်းခဲ့ကြပါသည်။

၂။      အဆိုပါ အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ်ရာဦးစစ်မြိုင် နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရုံးဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးဇင်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးမြတ်သူဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများကအစီရင်ခံစာရေးသားပြင်ဆင်ခဲ့မှုနှင့် အဓိကတွေ့ရှိချက်များ၊ အစီရင်ခံစာပါ ထောက်ခံအကြံပြုချက်များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များကအကြံပြုဆွေးနွေးမှုများ၊ ကော်မရှင် ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောမသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်၊ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်များနှင့််စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် မသန်စွမ်းသူများအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

DSC04115 DSC04131 DSC04121 DSC04118 DSC04117