ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် အဆင့်မြင့် အရာထမ်းစီမံ ခန့်ခွဲမှု သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၇) တွင် လူ့အခွင့်အရေးဘာသာရပ် ပို့ချခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ နန္ဒမွှန်းသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိသည့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံ ခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၇) တွင် တက်ရောက်လျက်ရှိသော အဆင့်မြင့်အရာထမ်း (၃၂) ဦးကို လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအယူအဆများ၊ ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် နဝရတ်ခန်းမ၌ သွားရောက်ပို့ချခဲ့ကြပါသည်။ သင်ခန်းစာ ပို့ချပြီးနောက် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများက သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းခဲ့ပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (ဖောင်ကြီး) တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် အဆင့်မြင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲ မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၅) တွင် လူ့အခွင့်အရေးဘာသာရပ်ပို့ချဆွေးနွေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာသန်းမြင့် သည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်း အမှုထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် (၁၅)တွင် တက်ရောက်လျက်ရှိသော အဆင့်မြင့်အရာထမ်း (၄၃) ဦးကို လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံအယူအဆများ၊ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အကြောင်းတို့အား ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့တွင် ကေတုမတီခန်းမ၌ သွားရောက်ပို့ချခဲ့ကြပါသည်။ သင်ခန်းစာပို့ချပြီးနောက် သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများက သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။