၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (၇၂) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် ကဗျာနှင့်ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ ဆုရအမည်စာရင်းအား ကြေညာခြင်း

002_0001