တိုင်စာဆောင်ရွက်ချက်များ

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————-

———————————————————————————————-

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၂၉/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ်(၂၈/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (ခိုတောင်ကျွန်းလူသတ်မှု)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (  ၂၇ / ၂၀၁၆/ ကာကွယ်  )     ( မအေးအေးမွှေး)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (  ၂၆ / ၂၀၁၆/ ကာကွယ်  ) ( မသန်းသန်းအိ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် ( ၂၅ / ၂၀၁၆/ ကာကွယ်  )  (မဆုဝေ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၂၄ / ၂၀၁၆/ ကာကွယ်) (အတင်းအဓမ္မ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၂၃/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (မူလွန်ကျောင်းပိုင်မြေ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ်(၂၂/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (ရနောင်းလူသတ်မှု)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၂၁/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (ပုံစံ (၇) ရရှိပြီးမြေ ဆုံးရှုံးမှု)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၂၀/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (မာရဘင်ကျောင်းမြေ ကျူးကျော်ကိစ္စ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (အိမ်ခန်းပြန်လည်ရယူလိုမှု)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၈/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (ရေဖြူဘုန်းကြီးကျောင်းကိစ္စ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၇/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (ကမာစိုင်ခြံမြေ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (စိတ္တကုန်းဘုရားလမ်းရေမြောင်း)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (အမဲခေါင်လယ်မြေကိစ္စ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (မောင်းမကန်)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (မြန်မာ့အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံ အမှတ် ၁၂)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၁၆/ကာကွယ်)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (သိမ်ဇရပ်)

» ဆောင်ရွက်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၀/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (လက်ပံတန်း)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၉/၂၀၁၆/ကာကွယ်) (စအရ (၉၀၃) မြေသိမ်းကိစ္စ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၆/ကာကွယ်)(ကိုပါကြီးသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၆/ကာကွယ်)(ဗိုလ်မှူးရဲကျော်သူကိစ္စ)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၆/ကာကွယ်)(အကျဉ်းထောင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလိုအပ်မှု)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၆/ကာကွယ်)(အကျဉ်းထောင် နေရာထိုင်ခင်းကြပ်တည်းမှု)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၆/ကာကွယ်)(ခေါဇာ ဖြစ်စဉ်)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၁၆/ကာကွယ်)(ဒေါ်ခင်ဝင်း သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၆/ကာကွယ်)(ကောင်းခါး ကချင်ဆရာမနှစ်ဦးဖြစ်စဉ်)

» ဆောင်ရွက်ချက်အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၆/ကာကွယ်)(မိုင်းယော်ဖြစ်စဉ်)