ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန

လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ

လက်ခံရရှိခဲ့သော တိုင်တန်းချက်များ

၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်

၁၀၃၇ စောင်

၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်

၂၈၆၆ စောင်

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်

၁၉၉၀ စောင်

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်

၁၈၅၅ စောင်

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်

၁၂၈၇ စောင်

စုစုပေါင်း

၉၀၃၅ စောင်

လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

စဉ် တိုင်တန်းချက်များပါအမှု အမျိုးအစားများ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅
စုစုပေါင်း
၁။ မြေယာမှု ၉၅၇ ၆၂၆ ၁၅၈၃
၂။ တရားရေးမှု ၁၆၆ ၁၄၁ ၃၀၇
၃။ ပင်စင်+ ဝန်ထမ်း အမှု ၁၄၈ ၉၂ ၂၄၀
၄။ ရဲမှု ၈၆ ၇၃ ၁၅၉
၅။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှု ၉၇ ၅၃ ၁၅၀
၆။ စည်ပင်မှု ၄၂ ၄၄ ၈၆
၇။ ငွေကြေးမှု ၄၄ ၃၆ ၈၀
၈။ အမျိုးသမီးများနှင့်ဆိုင်သောအမှု ၁၇ ၂၀ ၃၇
၉။ အကြမ်းဖက်မှု ၁၇ ၂၃
၁၀။ မြစ်ဆုံကိစ္စ ၁၆ ၁၆
၁၁။ အလုပ်သမားမှု ၁၅ ၁၇
၁၂။ သာသနာရေးမှု ၁၇
၁၃။ လူကုန်ကူးမှု ၁၁ ၁၃
၁၄။ တိုင်းရင်းသား+ မျိုးနွယ်စုကိစ္စ
၁၅။ သင်္ဘောသားအမှု
၁၆။ ကလေးစစ်သားအမှု
၁၇။ အင်းကိစ္စ
၁၈။ ထောင်မှု
၁၉။ ရှေ့နေလိုင်စင်အမှု
၂၀။ တပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအမှု
၂၁။ ကလေးသူငယ်
၂၂။ အမှုပိတ်
၂၃။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
၂၄။ အခြား ၂၀၉ ၁၄၇ ၃၅၆
စုစုပေါင်း ၁၈၅၅ ၁၂၈၇ ၃၁၄၂

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဇူလိုင်လ အထိတိုင်တန်းချက်များအပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

စဉ် အကြောင်းအရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ
၁။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖြေရှင်းပြီးလက်ကျန်အမှုပေါင်း ၂၂၉ မှု ၁၅၄ မှု
၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တိုင်တန်းချက်ပေါင်း ၁၂၈၇ မှု ၂၅၉၈မှု
၃။ ဝန်ကြီးဌာနများအကြောင်းကြားခြင်း ၂၈၈ မှု ၆၄၁ မှု
၄။ အထောက်အထားမပြည့်စုံ၍တိုင်ကြားသူထံအကြောင်းကြားခြင်း ၁၃၆ မှု
၅။ တိုင်ကြားသူထံ အကြံပြုချက်ပေးပို့သောအမှုများ ၁၅၀မှု ၃၁၈ မှု
၆။ ကော်မရှင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း မကျရောက်ကြောင်း တိုင်ကြားသူထံ ပြန်ကြားမှု ၉ မှု
၇။ တိုင်တန်းသူအား စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ရှိသဖြင့် ကော်မရှင်ရုံးတွင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှု ၁၀ မှု
၈။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအမှုများ ၅၁၉ မှု ၉၇၃ မှု
၉။ ကာယကံရှင်ဆန္ဒအရ ပိတ်သိမ်းလိုက်သောအမှုများ ၁၀ မှု
၁၀။ လိုအပ်ချက်အရ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သောအမှုများ ၆ မှု
၁၁။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ပြန်ကြားလာသောအမှုများ ၄၃၂ မှု
၁၂။ သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ပြန်လည်မေးမြန်းထားသောအမှုများ ၃၂ မှု
၁၃။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်ကြားမှုကိုတိုင်ကြားသူထံ ထပ်ဆင့် အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း ၁၆၇ မှု
၁၄။ ပြန်ကြားချက်အရ ဆောင်ရွက်ရန် မလိုအပ်သဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အမှုများ ၄၃ မှု
၁၅။ ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်ကြားမှုကို ကာယကံရှင်ဆန္ဒအရ ပိတ်သိမ်းမှု ၁ မှု
၁၆။ စုံစမ်းမှု ပြီးပြတ်သောအမှု ၁၁ မှု

 အကျဉ်းထောင်စစ်ဆေးချက်များ

အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်နှင့် ဒေါက်တာ ​ဒေါ်သန်းနွဲ့တို့သည် အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်အား ၁၇-၂-၂၀၁၅ နေ့နှင့် ၁၈-၂-၂၀၁၅ ​နေ့များတွင် ကြည့်ရှု စစ်ဆေး၍ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက် ၁၂ ချက်ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီး၊ MNHRC Website တွင် သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် link-

http://www.mnhrc.org.mm/2015/03/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC-14/

၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အကြံပြုချက်များအဖြစ် ထောင်သက် ၁၄ နှစ် အထက်ရှိသော အကျဉ်းသားများကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အတွက် စဉ်းစားပေးရန် အချုပ်ကာလ ကြန့်ကြာနေသော အမှုများကို မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန် စစ်ဆေး ပေးရန်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို စိစစ်ရန်၊ နိုင်ငံခြားသား အကျဉ်းသားများကို မိခင်နိုင်ငံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်တို့ ပါဝင်ပါသည်။

စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့တို့ရှိ   အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ဒေါ်မြမြ တို့သည် စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့တို့ရှိ   အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်းများအား ၂-၄-၂၀၁၅ ​နေ့နှင့် ၃-၄-၂၀၁၅ ​နေ့များတွင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ အကြံပြု တိုက်တွန်းချက် ၁၈ ချက်ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီး သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် link-http://www.mnhrc.org.mm/mynews/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8/

၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အကြံပြုချက်များအဖြစ် ဘူးသီးတောင်ထောင်တွင် ပြည်နှင်ဒဏ်ချမှတ် ပြီး ပြန်လည်ချုပ်နှောင်ထားသည့် နိုင်ငံခြား သားများအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးရန်၊ စစ်တွေထောင်တွင် သေဒဏ်အကျဉ်းသားများ၏ အယူခံအဆင့်ဆင့်ကို သတ်မှတ် ကာလ အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ရဲအချုပ်ခန်းများတွင် အလင်းရောင်နှင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန် စေရန်၊ အိမ်သာနှင့် ကြမ်းခင်းများ ပြုပြင်ရန်တို့ ပါဝင်သည်။

 မိုင်းဆတ်အကျဉ်းထောင်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်းနှင့် ဒေါ်သန်းနွဲ့တို့သည် မိုင်းဆတ် အကျဉ်း ထောင်အား ၇-၅-၂၀၁၅ ​နေ့တွင် ကြည့်ရှု စစ်ဆေး၍ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက် ၁၂ ချက်ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီး၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ရှု နိုင်ရန် link- http://www.mnhrc.org.mm/my-news/3574-2/

၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အကြံပြုချက်များအဖြစ် ဇာတိရပ်ရွာနှင့် ဝေးကွာသော အကျဉ်းသားများအား နီးစပ်ရာထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန်၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်တင်းရန် တို့ပါဝင်သည်။

မန္တလေးမြို့၊ နောင်ချိုမြို့၊ သီပေါမြို့နှင့် လားရှိုး မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် အလုပ်စခန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးညွန့်ဆွေနှင့် ဒေါ်မြမြ တို့သည် မန္တလေးမြို့၊ နောင်ချိုမြို့၊ သီပေါမြို့နှင့် လားရှိုးမြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် အလုပ်စခန်းများ အား ၈-၆-၂၀၁၅ မှ ၁၁-၆-၂၀၁၅ နေ့ထိ ကြည့်ရှု စစ်ဆေး၍ အကြံပြု တိုက်တွန်းချက် ၁၆ ချက် ကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ရန် link-http://www.mnhrc.org.mm/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8m/

၎င်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် အကြံပြုချက်များအဖြစ် မန္တလေးထောင်၌ အကျဉ်းသား ကြပ်တည်း နေမှုအတွက် အိပ်ဆောင်များ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်၊ အာမခံပေးသင့်သည့် အချုပ်သားများကို အာမခံပေးရန်၊ သီပေါအကျဉ်းထောင် အိပ်ဆောင်များတွင် မျက်နှာကျက် ပန်ကာများ တပ်ဆင်ပေးရန်၊ ​နောင်ချိုမြို့နယ် အလုပ်စခန်းများရှိ စာကြည့်တိုက်များတွင် စာအုပ်များ ဖြည့်တင်းပေးရန်တို့ ပါဝင် သည်။

 ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု

၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းတိုင်တန်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

(က)    ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေ (ငြိမ်း) ၏မိဘဘိုးဘွားပိုင် ဥယျာဉ်ခြံမြေ အငြင်းပွားမှု တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ (ယခင် မုဒုံမြို့နယ်)၊ ရိုးဂိုး ကျေးရွာသို့ ၂၂-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၅-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ သွားရောက် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့် တိုင်တန်းသူအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက် အထားပြည့်စုံစွာဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး၌ တရားရေးလမ်းကြောင်းဖြင့် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။

(ခ)     ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဦးသောင်းမြင့်က သိမ်းဆည်းခံလယ်မြေများအား ပြန်လည် စွန့်လွှတ် ပေး ပါရန်တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ် သို့ ၁၀-၆-၂၀၁၅ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ တရားရေးလမ်းကြောင်း အတိုင်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသင့် ကြောင်း တိုင်တန်းသူထံသို့ အကြံပြု ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။

(ဂ)     ကော်မရှင်ရုံးမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဇေယျာစိုးနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဦးသိန်းစိုး (ပါ)၂၄ ဦးတို့က အိမ်ခြေ၂၂၄ လုံး၏ အိမ်ထောင်စုများအား နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်သို့ ၂၄-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လိုအပ်သလို စိစစ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ပေးရန် အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အဆိုပါမြေနေရာသည် ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ အားကစားကွင်း ပြုလုပ်ရန်လျာထားသည့် မြေနေရာပေါ်တွင် ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ခြင်း ကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နေခြင်းအပေါ် တိုင်တန်းသူတို့မှနေထိုင်ခွင့်ရရှိရေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားလာပါသည်။ အဆိုပါ ပြန်ကြား ချက် အပေါ်တွင်လည်း တိုင်တန်းသူများထံသို့ ဆောင်ရွက်ထားရှိ မှုကို အကြောင်းပြန် ကြားခဲ့ပါသည်။

(ဃ)    ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့်ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦး တို့သည် တိုင်တန်းသူ ဦးသောင်းစိန် (ပါ) ၅ ဦးတို့က ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးငွေ၏ အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုကို ဖော်ထုတ်ပေးပါရန်တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ် လျဉ်း၍ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ကတုတ်ဘုရားကြီးကျေးရွာသို့၇-၇-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ တိုင်ကြားသူများမှ မမှန်မကန် တိုင်ကြားခြင်း၊ တိုင်ကြားခံရသူထံတွင် လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာရှိပြီး အခွန်ဆောင်ထားခြင်း၊ မြို့နယ်အဆင့် လယ် ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ မြေယာမှုခင်းဖွင့်ပြီး တိုင်ကြားသူများ၏အမှုကို ပလပ်ခဲ့ခြင်း၊ တရားရုံးသို့ ရောက်ရှိနေသောအမှုဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် မှတ်တမ်းထား ရှိပါသည်။

(င)     ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် အင်တာနက် သတင်းအရ အရွယ်မရောက်သေးသော အိမ်အကူ မိန်းကလေးငယ် မသန်းသန်းအိအား ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍၎င်းနေထိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ လေးဒေါင့်ကန်စံပြရပ်ကွက်သို့ ၁၀-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ ကို လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမျိုးသမီး ရေးရာအဖွဲ့များသို့ ပေးပို့ခဲ့ရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာနမှ မသန်းသန်းအိ အဒေါ်ဖြစ်သူ၏အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းတွင် အမည် ဖြည့်သွင်းပေးပြီး ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ပြားကို ကာယကံရှင် မသန်းသန်းအိလက်ဝယ်သို့ ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံးမှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား တရားစွဲဆိုရမည့် ပုဒ်မများကို အကြံပြုပေးခဲ့ခြင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အမှုပြီးမြောက်ချိန်တွင် မသန်းသန်းအိ ဆန္ဒရှိပါက အမျိုးသမီး သက်မွေးအတတ်ပညာသင်ကျောင်းတွင် လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားရန် ဆောင်ရွက် ထားခြင်း စသည်တို့ကို အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၇၊ ၃၂၅ တို့ဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းတရားရုံးသို့ တရားစွဲဆို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(စ)     ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် ၁၀-၃-၂၀၁၅ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားသပိတ်ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်ရှိ အောင်မြေ ဗိမ္မာန် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ၁၁-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကို ကော်မရှင်၏ Website တွင် သတင်းထုတ် ပြန်ခဲ့ပါသည်။

(ဆ)    ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် အလုပ်သမား လုပ်အားခ နစ်နာကြေးငွေမပေးဘဲ ခြံအတွင်းမှ မောင်းထုတ်သဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကို ဖြေရှင်းပေးရန် တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဦးခင်လှ၊ ဒေါ်ကျင်တို့နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဖောင်ကြီးအနောက်ကျေးရွာအုပ်စုသို့ ၁၈-၈-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းစင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်းနှင့်တရားရေးလမ်းကြောင်းအတိုင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း သင့်ကြောင်း တိုင်တန်းသူထံသို့ အကြံပြု ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။

(ဇ)     ​ကော်မရှင်ရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသူရကျော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို့သည် အိမ်ရှင်ဖြစ်သူမှ အိမ်အကူ မိန်းကလေးအား ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်း တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ မအေးအေးမွှေး နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်သို့ ၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ အိမ်အကူ မိန်းကလေး အား ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခြင်းကို အရေးယူပေးပါရန် ညှိနှိုင်းမေးမြန်းခဲ့ရာ ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေး ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ ပါသည်။

(ဈ)     ကော်မရှင်ရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသူရကျော်နှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဦးဋ္ဌေးဝင်း (ပါ) ၂ ဦးက ဒဂုံမြို့သစ် စီမံကိန်းမြို့ကွက် ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်မှသိမ်းဆည်းခဲ့သည့် လယ်ယာမြေနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန်တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ယခင် သိမ်ချောင်းရှမ်းကျေးရွာ၊ ယခု၅၄ ရပ်ကွက် သို့ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ အမှုမှာ တရားမကြီးမှုအမှတ် ၃၁၉/၂၀၁၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး တရားရုံးရောက်နေသည့် အမှုဖြစ်၍ တရားရုံး၏ စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းသာ လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့် ကြောင်း တိုင်တန်းသူထံသို့ အကြံပြုပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။

(ည)    ကော်မရှင်ရုံးမှ လူ့အခွင့်အရေးအရာရှိ ဦးရဲနောင်လွင်နှင့် ကော်မရှင်ရုံး ဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည်တိုင်တန်းသူ ဦးထွန်းထွန်းဦးကထန်းတပင်ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးနှင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ကိုဇော်မင်းဦးနှင့် ကိုအောင်ဇော်မိုးတို့အား ဥပဒေအရ စုံစမ်း ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်သို့ ၁၆-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၇-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကွင်းဆင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ထန်းတပင်မြို့နယ်တရားရုံးမှ တရားမမှုဖြင့် စစ်ဆေး စီရင်ပြီးသောအမှုဖြစ်ပြီး စီရင်ချက်အား မကျေနပ်၍ အယူခံဝင်ရောက်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ၍ တရားရေးလမ်းကြောင်း အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန် တိုင်တန်းသူထံသို့ အကြံပြုပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။

 တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု

၆။      တိုင်တန်းသူ၏နစ်နာချက်များကို တိုင်ကြားခံရသူက သိရှိ ကုစားပေးနိုင်ရန်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများကို ကော်မရှင်ရုံး၌ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်-

(က)    ၃၀-၃-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည်တိုင်တန်းသူဦးကျော်သိန်း(ထားဝယ်) (ပါ) ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(ခ)     ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ တိုးကြောင်ကလေးကျေးရွာရှိ ငါးမွေးမြူရေးကန် စုစုပေါင်း (၅.၁၁) ဧကကို အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သိမ်းဆည်းရယူခဲ့သော တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဦးလှဟန်အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(ဂ)     ၁၇-၉-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် အော်ရီဒူး (မြန်မာ) ကုမ္ပဏီ၏ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်နေသဖြင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူနေအိမ်များပေါ်တွင် ပြိုလဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်မိုးကြိုးအန္တရာယ် ကျ​ရောက်မှု ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တာဝါတိုင်တည်ဆောက်မှုကို ဟန့်တားပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အော်ရီဒူး (မြန်မာ) ကုမ္ပဏီမှမန်နေဂျာ ဒေါ်သီရီကြာညို (ပါ) ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(ဃ)    ၂၈-၉-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် မော်လမြိုင်မြို့ရှိ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင် ဘဏ်၏အိမ်သာကျင်း (မိလ္လာကန်) နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းခံရသူ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ် (ကိုယ်စား) အကျိုးတော် ဆောင် ဦးဟန်ထူး(ပါ) ၂ ဦး တို့အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(င)     ၁၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် လုပ်အားခ ပေးရန်ကျန်ငွေကို လက်ဝယ်ရရှိ ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဦးစိန်မောင်ကို (ပါ) ၃ ဦးနှင့် တိုင်တန်းခံရသူ ဧရာဝဏ်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှ ဦးဝင်းဋ္ဌေး (ပါ) ၃ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(စ)     ၁၃-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၄ ဦးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါရှိသည့် နိုင်ငံသား များ၏ မူလအခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်ခံခဲ့ရသည့် တိုင်တန်းချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ပတ္တမြားမြေခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးအေးကျော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ ပါမောက္ခ ဦးခင်စိန် မောင် (ပါ) ၇ ဦး တို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(ဆ)    ၆-၁၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်က ပြည်သူပိုင်သိမ်း ယူခဲ့ပြီး ယခုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ သော့ခတ်ထားသော ဆိုင်ခန်းကို ပြန်လည်ရရှိရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဦးအုန်းကျော်အား တွေ့ဆုံဆွေး နွေးညှိ နှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(ဇ)     ၁၆-၁၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် အမြဲတမ်းနေထိုင်သော အိမ်ခြံမြေ ပေါ်တွင် အော်ရီဒူးဆက်သွယ်ရေးမိုဘိုင်းတာဝါတိုင်များ တည်ဆောက်နေသဖြင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူနေအိမ်များပေါ်တွင် ပြိုလဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်မိုးကြိုးအန္တရာယ်ကျ​ရောက်မှု ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် တာဝါတိုင် တည်ဆောက်မှုကို ဟန့်တားပေးပါရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ Myanmar Tower Company မှ Ms. Anais Chevallier နှင့် ဦးပန်ကူးလ်တို့အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(ဈ)     ၁၇-၁၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် အိမ်အလှဆင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ငွေများ ယုံကြည်စွာအပ်နှံခဲ့ပြီး အလီလီ ပြန်လည်ခွဲပေးရာ မူလငွေပမာဏ ပြန်မရ ၍ ကျန်ငွေများအားရရှိရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းသူ ဒေါ်ရွှေရွှေလေး (ပါ) ၂ ဦးနှင့် တိုင်တန်းခံရသူ ဦးမျိုးဇော်လတ်တို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ခဲ့ပါသည်။

(ည)    ၉-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် သိမ်းဆည်းခံ မြေယာများအား ကာလပေါက်စျေးအတိုင်း လျော်ကြေးပေးနိုင်ရန် တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းခံရသူ ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီ (ကိုယ်စား) အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးကိုကိုအောင် (ပါ) ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(ဋ)     ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် တိုင်တန်းသူ ဒေါ်ခင်အေး (ပါ) ၂ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

(ဌ)     ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် ကာမလိမ်လည်ရယူမှု တိုင် တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်တန်းခံရသူ ​ဒေါက်တာ သန်းဝင်းတင်အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။

အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများသို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှု

၇။      ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွင်း အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရေးစခန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    ၄-၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည်လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ငှက်အော်စမ်းကျေးရွာ၊ ငှက်အော်စမ်းလူငယ်သင်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(ခ)     ၁၇-၂-၂၀၁၅ရက်နေ့နှင့်၁၈-၂-၂၀၁၅ရက်နေ့များတွင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးယုလွင်အောင်၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းနွဲ့နှင့် ကော်မရှင် ရုံး ဝန်ထမ်း ၄ ဦးတို့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အကျဉ်းသူ၊ အကျဉ်းသား ၆၀ ဦးတို့အား တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

(ဂ)     ၂-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့ မှ ၆-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာ ဉာဏ်ဇော်၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် ရခိုင် ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်း များအား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(ဃ)    ၆-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၉-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းနွဲ့နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၁ ဦးတို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်၊  မိုင်းဆတ်မြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်အား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(င)     ၈-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ၁၂-၆-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဦးညွန့်ဆွေ၊ ဒေါ်မြမြနှင့် ကော်မရှင် ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မန္တလေးမြို့ရှိ အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်နှင့် အလုပ်စခန်းများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နောင်ချိုမြို့၊ သီပေါမြို့နှင့် လားရှိုးမြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်များနှင့် အလုပ်စခန်း များအား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(စ)     ၁၃-၇-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၄-၇-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်၊  ဒေါ်မြမြနှင့်ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့သည် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်အား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ ပါသည်။

(ဆ)    ၆-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၀-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်နှင့် ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ဦးတို့သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့နှင့် မြိတ်မြို့များရှိ အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်းများအား သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။