၂၀၁၇ -၂၀၂၁ ခုနှစ်

၂၀၂၁ ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် အချုပ်ခန်းများသို့သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် ( ၃ /၂၀၂၁)

COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁/ ၂၀၂၁)

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့လာသော တိုင်တန်းချက်များ အပေါ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေသတ င်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁)

၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၁၈ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၁၇ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ