အဖွဲ့ဝင်

ဦး‌ကျော်စိုး

Education

-    LL.B (Advocate)

Career
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဖောင်ကြီး ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် ဒုရဲအုပ်လောင်းသင်တန်း  အပတ်စဉ် (၁၇) တက်ရောက်ပြီး၊ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး ရဲသိပ္ပံ၌ ဒုတိယစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးမှူးလောင်း သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁) သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် အထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဌာနတွင် ဒုတိယစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးမှူးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သည်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ပင်စင်ရယူခဲ့ပါသည်။