လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေး နှင့် ပညာပေးရေးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဓိက လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာ ပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကော်မရှင် စတင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ချိန် ဖြစ်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အဓိက အားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ/ သင်တန်းများနှင့် သင်ခန်းစာပို့ချမှုများအား တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်မှသည် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာများအထိ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နံတစ်လျား နယ်စပ်ဒေသများပါမကျန် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေး/ ဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ဌာနဆိုင်ရာ အစိုးရ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် အသီးသီးတွင် လည်းကောင်း၊ မြို့ပြ/ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာနေ ပြည်သူ များ သာမက ဝေးလံသည့် နယ်စပ်ဒေသအထိ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးရှိ ပြည်သူများ၏ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ/ သင်တန်းများအနေဖြင့် Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Raoul Wallenberg Institute (RWI), Asia – Pacific Forum (APF) စသည့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသ ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ရှိပါသည်။

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်/ ကောလိပ်/ သင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြု လုပ်သော သင်တန်းများတွင်လည်းကောင်း သင်ခန်းစာပို့ချမှုကို ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Online Learning System ဖြင့်လည်း သင်ခန်းစာပို့ချမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အခြားသော ဆောင်ရွက်မှုများအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းအား တိုင်းရင်းသားဘာသာများ ပြန်ဆိုခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးအသိပညာပြန့်ပွားရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် အသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ပိုစတာများ၊ သရုပ်ဖော်အိတ်ဆောင် စာအုပ်များ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊ အသိပညာပေး Video Clips များရိုက်ကူးဖန်တီးအသုံးပြုခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အထိမ်း အမှတ်ပွဲများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့်တို့ကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။  

လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေး‌ရေးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူများ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရေး ရည်ရွယ်၍ အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အသိအမြင်များ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး အားပေးမြှင့်တင်သည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၂ တွင် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာန၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည် -

(က)    လူ့အခွင့်အရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပ‌ဒေများ၊ ပြည်တွင်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံတော်၏ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ‌ဒေသတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အများ ပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် လိုအပ်သလို အသိပညာပေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ချိခြင်း။

(ခ)     လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပြည်တွင်း/  ပြည်ပ ‌ဆောင်ရွက်ချက်များကို သင့်လျော်သလို သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။

(ဂ)     လူ့အခွင့်အရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပေးရာတွင် သင်ကြားပို့ချခြင်း၊ ညီလာခံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ အလုပ်ရုံသင်တန်းနှင့် ‌ဟောပြောပွဲများကို သင့် လျော်သလို ကျင်းပခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း၊ လက်ကမ်း စာစောင်နှင့် ပိုစတာများ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချိခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သတင်းမီဒီယာ နည်းလမ်း ကို အသုံးပြုခြင်း။