လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေး နှင့် ပညာပေးရေးဌာန

    မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဓိက လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာ ပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကော်မရှင် စတင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ချိန် ဖြစ်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အဓိကအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ/ သင်တန်းများနှင့် သင်ခန်းစာပို့ချမှုများအား တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်မှသည် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာများအထိ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နံတစ်လျား နယ်စပ်ဒေသများပါမကျန် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၂၂ တွင် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာန၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထား ပါသည် -

(က)    လူ့အခွင့်အရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပ‌ဒေများ၊ ပြည်တွင်းဥပဒေ များ၊ နိုင်ငံတော်၏ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ‌ဒေသတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ကော်မရှင် ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အများ ပြည်သူ သိရှိနိုင်ရန် လိုအပ်သလို အသိပညာပေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ချိခြင်း။

(ခ)     လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ပြည်တွင်း/  ပြည်ပ ‌ဆောင်ရွက်ချက်များကို သင့်လျော်သလို သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။

(ဂ)     လူ့အခွင့်အရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပေးရာတွင် သင်ကြားပို့ချခြင်း၊ ညီလာခံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ အလုပ်ရုံသင်တန်းနှင့် ‌ဟောပြောပွဲများကို သင့်လျော်သလို ကျင်းပခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း၊ လက်ကမ်း စာစောင်နှင့် ပိုစတာများ ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချိခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သတင်းမီဒီယာ နည်းလမ်း ကို အသုံးပြုခြင်း။

    မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဓိက လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာ ပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကော်မရှင် စတင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ချိန် ဖြစ်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အဓိက အားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ/ သင်တန်းများနှင့် သင်ခန်းစာပို့ချမှုများအား တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်မှသည် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာများအထိ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နံတစ်လျား နယ်စပ်ဒေသများပါမကျန် ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

    လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေး/ ဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ဌာနဆိုင်ရာ အစိုးရ အရာထမ်း/အမှုထမ်းများအတွက် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် အသီးသီးတွင် လည်းကောင်း၊ မြို့ပြ/ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာနေ ပြည်သူ များ သာမက ဝေးလံသည့် နယ်စပ်ဒေသအထိ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံးရှိ ပြည်သူ များ၏ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။

    လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ/ သင်တန်းများအနေဖြင့် Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Raoul Wallenberg Institute (RWI), Asia – Pacific Forum (APF) စသည့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသ ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ သော ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လည်းကောင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ရှိပါသည်။

    လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်/ ကောလိပ်/ သင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြု လုပ်သော သင်တန်းများတွင်လည်းကောင်း သင်ခန်းစာပို့ချမှုကို ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Online Learning System ဖြင့်လည်း သင်ခန်းစာပို့ချမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

    အခြားသော ဆောင်ရွက်မှုများအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းအား တိုင်းရင်းသားဘာသာများ ပြန်ဆိုခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးအသိပညာပြန့်ပွားရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် အသိပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ ပိုစတာများ၊ သရုပ်ဖော်အိတ်ဆောင် စာအုပ်များ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊ အသိပညာ ပေး Video Clips များ ရိုက်ကူးဖန်တီးအသုံးပြုခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အထိမ်း အမှတ်ပွဲများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့်တို့ကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

    လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေး‌ရေးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူ များ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရေး ရည်ရွယ်၍ အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အသိအမြင်များ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး အားပေး မြှင့်တင်သည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကို နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာန၏ အခြားဆောင်ရွက်မှုများအား အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည် -

(က)    ကော်မရှင်စာကြည့်တိုက် (Resource Center)။      ကော်မရှင်တွင် စာကြည့်တိုက် တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအထိ မြန်မာ ၂၁၁၅ အုပ်၊ အင်္ဂလိပ် ၈၇၂ အုပ်၊ ပေါင်း ၂၉၈၇ အုပ်၊ e-books ၁၇၁၉ အုပ် စုဆောင်းထားရှိပါသည်။

(ခ)     ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ။   လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာနမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်/ စာစောင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)     NCRWG နှင့်ပူးပေါင်း၍ Child Friendly Version ပညာပေးရုပ်ပြစာအုပ်အား ကော်မရှင်မူပိုင်အဖြစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ရာ စာအုပ် (အုပ်ကြီး) ၁၀၀၀ အုပ်နှင့် စာအုပ် (အသေး) ၅၀၀ အုပ်

(၂)      ကော်မရှင်လက်ကမ်းစာစောင်အသစ် ရွက်ရေ (၃၀၀၀၀)

(၃)     ကော်မရှင်ဥပဒေ (အင်္ဂလိပ်+ မြန်မာ) အချော အုပ်ရေ (၃၀၀၀)

(၄)     ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းစာအုပ် အုပ်ရေ (၃၀၀၀၀)

(၅)     ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနံရံကပ်ပိုစတာ (၅၀၀၀)

(၆)     ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း သရုပ်ဖော် အိတ်ဆောင် (၁၀၀၀၀)

()     Facebook Page မှ တစ်ဆင့် ပညာပေးဆောင်ရွက်မှု။        အများပြည်သူ၏ လူ့ အခွင့်အရေး အသိပညာဗဟုသုတများ တိုးပွားစေရန် ရည်ရွယ်၍ လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေး အစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် Online မှတစ်ဆင့် လူ့အခွင့်အရေး ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများကို ကော်မရှင်၏ Facebook Page မှ တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ပါဝင်ဖြေဆိုသူများထဲမှ အမြန်ဆုံးနှင့် အဖြေမှန် အများဆုံး (၃) ဦးအား ဆုများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့်အစီအစဉ် ပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေး ဉာဏ်စမ်းအစီအစဉ်များကို ပထမအကျော့အနေဖြင့် ၂၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအကျော့ အနေဖြင့် ၁၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၉-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများဖြင့်လည်းကောင်း၊ တတိယအကျော့  အနေဖြင့် ၂၈-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၇-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ အမျိုးသမီး အခွင့် အရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းများဖြင့်လည်းကောင်း ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အလားတူ အစီအစဉ်များကို ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်  သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)    ကော်မရှင် Website မှ သတင်းထုတ်ပြန်မှုများ။ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာနမှ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများနှင့် ကော်မရှင်၏ Website page နှင့် Facebook page တို့တွင် ပြည်သူလူထုထံ သတင်းထုတ်ပြန်တင်ပြမှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(၁)     မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု များနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁/ ၂၀၂၀)

(၂)      မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ တိုင်တန်းချက်များ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၂/ ၂၀၂၀)

(၃)     နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့် အမိန့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ နိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၃/ ၂၀၂၀)

(၄)     အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄/ ၂၀၂၀)

(၅)     ဇူလိုင်လတွင် စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၅/ ၂၀၂၀)

(၆)     လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် ကလေးသူငယ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသော ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၆/ ၂၀၂၀)

(၇)     အမျိုးသမီးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုရေးနှင့် Cyber  ဆက်သွယ်မှုစနစ် အသုံးပြု၍ အနိုင့်အထက်ပြုခြင်း (Cyber bullying) ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရေး လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၇/ ၂၀၂၀)

(၈)     ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်တွင် မြေစာပုံပြိုကျမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၈/ ၂၀၂၀)

(၉)     ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၉/ ၂၀၂၀)

(၁၀)   မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ တိုင်တန်းချက်များ အပေါ် စိစစ်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁၀/ ၂၀၂၀)

(၁၁)   မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ် (၁၁/ ၂၀၂၀)

(၁၂)    Covid-19 ကူးစက်ရောဂါ အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁၂/ ၂၀၂၀)

(၁၃)   ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၁၃/ ၂၀၂၀)

(၁၄)   ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ခဲ့သော  တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနှင့် တိုင်တန်းနိုင်သော နည်းလမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၄/ ၂၀၂၀)

(၁၅)   ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော (၇၂) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ နိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၅/၂၀၂၀)

(၁၆)   Covid-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့ အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (/ ၂၀၂၁)

(၁၇)   မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့လာသော တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (/ ၂၀၂၁)

(၁၈)   မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ် လမှ ဒီဇင်ဘာဘအတွင်း အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် အချုပ်စခန်းများ သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန် ချက်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၃/ ၂၀၂၁)

(၁၉)   မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့လာသော တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၄/ ၂၀၂၁)

(၂၀)    မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့လာသော တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၅/ ၂၀၂၁)

(၂၁)    မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ အတွင်း ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့လာသော တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၆/ ၂၀၂၁)

(၂၂)    မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ အတွင်း ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့လာသော တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၇/ ၂၀၂၁)

(၂၃)    မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လအတွင်း အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် အချုပ်ခန်းများသို့ သွား ရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၈/ ၂၀၂၁)

(၂၄)    မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့လာသော တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၉/ ၂၀၂၁)

(၂၅)    အကျဉ်းထောင်၊ အချုပ်ထောင်အသီးသီးရှိ ရဲစစ်ဆေးဆဲ အမှုအချို့မှ အချုပ် သူ၊ အချုပ်သားများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြန်လည်လွတ်ပေးခဲ့ သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၁၀/ ၂၀၂၁)

(င)     အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းမှတ်အခမ်းအနား (Virtual Celebration) ကျင်းပခြင်း။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား (Virtual Celebration) တွင် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ပညာပေးရေးဌာနက ကဗျာနှင့် ဆောင်းပါး ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရေး၊ ဆုချီးမြှင့်ရေးနှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ဆပ်ကော်မတီအနေဖြင့် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် -

(၁)     အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကဗျာနှင့် ဆောင်းပါး ပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် ပြိုင်ပွဲဝင် ကဗျာ စုစုပေါင်း (၃၃) ပုဒ်နှင့် ဆောင်း ပါး စုစုပေါင်း (၁၃) ပုဒ် လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ကဗျာနှင့် ဆောင်းပါး စိစစ်အကဲဖြတ် ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ စိစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဆုရပြိုင်ပွဲဝင်ကဗျာ (၃) ပုဒ်နှင့် ဆောင်းပါ (၂) ပုဒ် အား ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား (Virtual Celebration) တွင် ဆုများ ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခြင်း၊

(၂)      မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ မူပိုင်တေးသီချင်းဖြစ် သော တေးရေး ဓိရာမိုရ်ရေးသား၍ အဆိုတော် အောင်ထက်နှင့် Jewel တို့ သီဆိုထားသော “အားလုံးအတွက် လူ့အခွင့်အရေး” တေးသီချင်းကို အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ မတိုင်မီနှင့် ၎င်းရက်နေ့တွင် ထုတ်လွှင့်နိုင် ရေးအတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မြန်မာအသံနှင့် ရုပ်မြင်သံ ကြား အပါအဝင် FM Radio များ၊ Forever Media Group နှင့် Sky Net ရုပ်သံလိုင်းများတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃)     မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ကျင်းပပြုလုပ်သော (၇၂) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်း အနား (Virtual Celebration) အတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာအား နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများဖြစ်သော မြန်မာ့သတင်းစဉ်၊ သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း လုပ်ငန်း၊  မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၊ Global New Light of Myanmar တို့၏ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကော်မရှင် Website နှင့် Facebook Page တို့တွင် အများပြည်သူ သိရှိ နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)     ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့် အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၅/၂၀၂၀) အား နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ များဖြစ်သော မြန်မာ့သတင်းစဉ်၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊  မြန်မာ့ အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၊ Global New Light of Myanmar တို့၏ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကော်မရှင် Website နှင် Facebook Page တို့တွင် အများပြည်သူ သိရှိနိုင်  ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)     ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော (၇၂) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်း အနား (Virtual Celebration) ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများဖြစ်သော မြန်မာ့သတင်းစဉ်၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊  မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၊ Global New Light of Myanmar တို့၏ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကော်မရှင် Website နှင့် Facebook Page တို့တွင် အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။