လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန

    လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုများ ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်ပွားနေသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဖောက်ဖျက်မှုသည် စနစ်တစ်ရပ်အဖြစ် ဦးတည်နေသည်ကိုလည်းကောင်း သိရှိပါက ကော်မရှင်သည် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက် မှုရှိသည်ဟု စွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ တူညီသောလူတစ်စုကို ကိုယ်စားပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊ တိုင်တန်းလိုသည့် အကြောင်းအရင်းဖော်ပြပြီး ကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားလာပါက ကော်မရှင်ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး (၂) ဦးပါဝင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ စိစစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များသို့ ပေးပို့အကြောင်းကြားပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ကော်မရှင်သို့ ပြန်လည်ပေးပို့လာသော ပြန်ကြားချက်များကို တိုင်တန်းသူများထံ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ 

ကော်မရှင်သည် အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်ခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး စခန်းများတွင် အကျဉ်းကျနေသူများ၊ အချုပ်အနှောင်ခံနေရသူများ သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ထားခြင်း ခံရသူများကို လူ့အခွင့်အရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ပြည် တွင်းဥပဒေများနှင့်အညီ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖြင့် စောင့်ရှောက်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ် နိုင်ရန် အဆိုပါနေရာများသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခွင့်ရှိသည်။ ယင်းသို့ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုစစ် ဆေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတွင် တွေ့ရှိချက်၊ အကြံပြုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ပေးပို့အကြံပြု တိုက်တွန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကော်မရှင် ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများအရ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွင် အနည်းဆုံး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပါဝင်ပြီး အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းများနှင့် ရဲစခန်းအချုပ် ခန်းများ၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။