စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ နောက်မျိုးဆက် အသင်း အဖွဲ့နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် မှ တက်ရောက်ခြင်း

  • News

    စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ နောက်မျိုးဆက် အသင်း အဖွဲ့ နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုဆွေးနွေးပွဲ (Business and Human Rights Consultation Session and The ASEAN Next- Gen CSR Forum) ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီမြို့တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄)ရက် နှင့် (၅) ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးဘုန်းမြင့် တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။

အဆိုပါ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနှင့် ဆွေးနွေးပွဲကို The ASEAN CSR Network and Singapore Management University School of Law’s Asian Business and Rule of Law Initiative ( SMU-ABRL) က ကျင်းပ ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ASEAN CSR Network နှင့် SMU UN Working Group for Business and Human Rights တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတ၏စီးပွားရေး အကြံပေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံ နှင့် Human Rights Centre မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင် တက်ရောက် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ယင်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးနှင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီမှ အတည်ပြုထားသော စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်အခြေခံမူများ၊ ကုလသမဂ္ဂလမ်းညွှန်အခြေခံမူများသည် စီးပွားရေးနှင့်ဆက်စပ်၍ လူ့အခွင့်အရေး ထိခိုက်နိုင်မှု အန္တရာယ်ကို တားဆီးရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို ဖော်ညွှန်းထားပြီး ယင်းကုလသမဂ္ဂ လမ်းညွှန်အခြေခံမူများကို နိုင်ငံများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများက ထောက်ခံကြမှုများ၊ ယင်းကုလသမဂ္ဂလမ်းညွှန် အခြေခံမူများနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဆောင်ရွက်ရန် အမျိုးသားစီမံချက် (National Action Plan) (NAP) ကိုထား၍ တိုးတက်ဖွံဖြိုးလာ စေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အာဆီယံဒေသ အတွင်း အခွင့် အလမ်းသစ်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အာဆီယံဒေသအတွင်း စဉ်ဆက် အပြတ်တိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်ရေး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍ၊ အဂတိ ကင်းစင်သော အာဆီယံဖြစ်ပေါ်ရေး၊ နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာဖြင့် အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု မှန်ကန်ခြင်းဖြင့် အာဆီယံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် စီးပွားရေးအလားအလာ အာမခံချက် များဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးကြပါသည်။

Recent News