မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ဦးညွန့်ဆွေ ဗန်ကောက်မြို့၌ ကျင်းပ သည့် လူ့အခွင့်အရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခြင်း

  • News

အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေး ယန္တရားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့တွင်၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်မှ ၁၁ရက် အထိကျင်းပခဲ့သည့် “ အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးယန္တရားအတွက် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စရပ်များ” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ဦးညွန့်ဆွေ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။

အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လက်ရှိအာဆီယံလူ့အခွင့် အရေးယန္တရား တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အခြေခံလုပ်ငန်းများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စပ်လျှဉ်းသည့် အာဆီယံ အစိုးရချင်း ဆိုင်ရာကော်မရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေး သူငယ်များအခွင့်အရေး မြှင့်တင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားဆိုင်ရာအာဆီယံကော်မတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ရှိ အမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာနှင့် အမျိုးသားဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်တက်ရောက်ကြသည်။

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဆွေးနွေးပွဲခေါင်းစဉ်(၆) ရပ် ခွဲ၍ကျင်းပခဲ့ရာ ဆွေးနွေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂) “အာဆီယံအတွက်အရေးကြီးသော လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စရပ်များ”တွင်  မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ဦးညွန့်ဆွေဆွေးနွေးပွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။