လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆွေးနွေးပို့ချခြင်း

  • News

    မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသူရကျော်နှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်လွင်ထူးတို့သည် ၁၄-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၀၇:၃၀ နာရီမှ ၁၀:၄၀ နာရီ အချိန် အထိ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲအရာရှိအတတ်သင်ကျောင်း (မန္တလေး) အမှုစစ် (အရာရှိ) သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆၈/၂၀၁၉) တွင် လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံသဘောတရားနှင့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း၊ ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ တို့ကို ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသို့ သင်တန်းသား ရဲအရာရှိ ၁၉၉ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

Recent News