မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥပဒေတွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် လူ့အခွင့် အရေးကို လူတိုင်း ရရှိခံစားနိုင်စေရန် ။

ရည်ရွယ်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းအားဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာ ကျင့်သုံးသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ။

ရည်မှန်းချက်

ကော်မရှင်၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်ရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်ရန်။ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

တိုင်တန်းချက်များ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း  တိုင်တန်းချက် ( ၂၅) စောင်၊ မေလ လက်ကျန် (၅) စောင်၊ စုစုပေါင်း (၃၀) စောင် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်တန်းချက်များကို ကော်မရှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၃) ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်၍ စိစစ်ခဲ့ရာ တိုင်တန်းချက် (၃) စောင်ကို လိုအပ်သလို စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင် ရာ ဌာနများသို့လည်းကောင်း ၊ တိုင်တန်းချက် (၂) စောင်ကို ကာယကံရှင်ထံသို့လည်းကောင်း   အကြံ ပြု ပြန်ကြားခဲ့ပြီး  တိုင်တန်းချက် (၂၀) စောင်ကို ကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ (ခ) အရ လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ (ဂ) အရလည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇ (က) အရ လည်း ကောင်း၊ တိုင်စာအင်္ဂါရပ်နှင့်မညီ၍လည်းကောင်း မှတ်တမ်းထားရှိခဲ့ပါသည်။ ဇူလိုင်လတွင် တိုင်တန်း ချက် လက်ကျန် ၅ စောင် ရှိပါသည်။ 

တိုင်ကြားရန်

Partners