ရဝမ်နှင့် လီဆူဘာသာများသို့ ဘာသာပြန်ဆို ပုံနှိပ်ပြီးဖြစ်သည့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း
  • News
          မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) အား တိုင်းရင်းသားဘာသာများဖြင့် ဘာသာ ပြန်ဆိုပြီး ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါထပ်မံ၍ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းအား လီဆ...
ကော်မရှင်နှင့် Good Neighbors International (GNI) တို့အကြား လက်မှတ်ရေးထိုး
  • News
      မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နှင့် Good Neighbors International (GNI) တို့အကြား  လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် Child Rights Poster ထုတ်ဝေခြင်း၊ UDHR Documentary Video ရိုက်ကူးဖြန့်​ဝေခြင်းနှင့် ​​ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်းများအား Puppet Sho...
လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ
  • News
    မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေးအသိပညာများ ပြည်သူလူထုအတွင်း ပြန့်ပွားစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ...
ပြည်သူ့ရေးရာနှင့်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
  • News
           ပြည်သူ့ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ် (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအား အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကို  မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မ...