ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

  • News

၁။      မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (ရုံးချုပ်) တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် လစာ နှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရရှိသော ဒုတိယလူ့အခွင့်အရေးဦးစီးမှူးရာထူး () နေရာ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။     

()     ၃၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက် (၃၅) နှစ်ထက် မကျော်သူ ဖြစ်ရမည်။

()     အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ မဟာဘွဲ့နှင့်အထက်ရရှိသူ များ၊ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ၊ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကျွမ်းကျင်သူ များကို ဦးစားပေးမည်။

()    ရွေးချယ်ခံရပါက ကော်မရှင်မှစေလွှတ်မည့် သင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်နှင့် အနည်းဆုံး () နှစ် တစ်ဆက်တည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

 ()    ငွေစာရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပါက အသက် ကန့်သတ်ချက်ကို လျော့ပေါ့စဉ်းစားမည်။

()     နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဝင်ရောက်လျှောက်ထားလိုပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး၏ ခွင့်ပြုထောက်ခံချက်ဖြင့်လျှောက်ထားရမည်။ ရွေးချယ်ခြင်းခံရပါက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အငြိမ်းစားယူခြင်း ပြုပြီးမှသာ ခန့်ထားမည်ဖြစ်သည်။

၂။      ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ (Curriculum Vitae (CV) Form) နှင့်အတူ အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည်-

-         ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူမှန်၊

-         အသက်အထောက်အထားအတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူမှန်၊

-         နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူမှန်၊

-         သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ () လအတွင်း ရရှိထား သည့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်မူရင်း၊

-         အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူမှန်၊

-         တစ်လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ () ပုံ၊ (ဓာတ်ပုံနောက်ကျောတွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရေးသားရန်)

-         အခြားကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအထောက်အထားမိတ္တူများ၊

-                  ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန်တစ်ဦးဦး၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း

၃။       လျှောက်ထားသူများသည် ရေးဖြေစစ်ဆေးခြင်း၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ ကွန်ပျူတာလက်တွေ့ စစ်ဆေးခြင်းများ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုရမည့်ရက်အား သီးခြားအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါ သည်။

၄။      လူတွေ့စစ်ဆေးရန် လာရောက်သည့်အခါတွင် ပူးတွဲတင်ပြထားသည့် မိတ္တူမှန်များ၏ မူရင်း များ တင်ပြရမည်။

၅။       လျှောက်လွှာများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ လိပ်မူ၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် (ရုံးချုပ်) အမှတ် (၂၇) ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့ လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင်ပို့စာ (အမြန်ချောပို့) စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ (၃၀-၁၁-၂၀၂၂) ရက် ရုံးချိန်အတွင်း နောက် ဆုံးထား၍ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။

၆။     အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ် - ၀၁- ၆၅၄၆၈၁ မှ ၆၅၄၆၈၄ Ext:  ၈၀၁၊ ၈၃၆ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

 

 

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

 

Recent News