ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တွင် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၁) တွင် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

  • News

        အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအရာထမ်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ ပြန့်ပွားစေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင်သည် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် (၂၁) သို့ သွားရောက်၍ လူ့အခွင့်အရေးအယူအဆနှင့် သမိုင်းကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (UDHR) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန် ဆောင်ရွက်ချက်များတို့ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသို့ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ (၇၃၀) ဦးတက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများက သိရှိလိုသည်များနှင့် အမြင်သဘောထား မတူညီမှုများကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။