မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံး အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လ္ဆုတ် ၅ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်)

  • News

၁။      မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံးချုပ်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဖော်ပြပါရာထူးနေရာအတွက် ယှဉ်တွဲပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

(က)   ဦးစီးအရာရှိ – လစာနှုန်း ကျပ် ၂၇၅၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၂၉၅၀၀ဝိ (၇) ဦး

(၁)     အသက် (၄၀) နှစ်အောက် ဖြစ်ရမည်။

(၂)     အစိုးရဌာနတွင် ဒုတိယဦးစီးမှူးအဆင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂) နှစ် နှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများတွင် လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပါက အစိုးရဌာနတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော ဒုတိယဦးစီးမှူး လုပ်သက်နှင့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ စုစုပေါင်းအနည်းဆုံး (၅) နှစ် ရှိရမည်။

(ခ)    အထက်ပါ ရာထူးနေရာများသို့ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားလိုသူများသည်-

(၁)     အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ပြီး မဟာဘွဲ့နှင့်အထက်ရရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ဖွင့်လှစ်သော အခြေခံနှင့် အဆင့်မြင့်လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်း တက်ရောက်ပြီးဆုံးသူများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြောနှင့် Computer ကျွမ်းကျင်သူများကို ဦးစားပေးမည်။

(၂)     ရွေးချယ်ခံရသူသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်ပါက မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ နုတ်ထွက်ရမည်။

()     ရွေးချယ်ခံရပါက ကော်မရှင်ကစေလွှတ်မည့်သင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်နှင့်အလုပ်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(၄)     ရေးဖြေ၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စိတ်ပညာစစ်ဆေးမှု ခံယူရပါမည်။

 

မှတ်ချက်။    (က)   အထက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် (၂၂-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး  ကော်မရှင်ရုံး၊ အမှတ် (၂၇)၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင် (အမြန်ချောပို့) စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာ (Curriculum Vitae CV Form ပူးတွဲလျက်)

ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ၊

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ၊

အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းထောက်ခံချက် နှင့် အစိုးရဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအမှူး၏ ခွင့်ပြုကြောင်းထောက်ခံချက်၊

သတ်မှတ်ချက်ပါလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလုပ်သက်အထောက်အထားများ နှင့် အခြားကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင် ရာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ထောက်ခံချက်၊

(ခ)     အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ် – ၀၁- ၆၅၄၆၈၁ မှ ၆၅၄၆၈၄ Ext:  ၈၀၁၊ ၈၃၆ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Recent News