မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး ပဏာမစိစစ်ပြီးစီးမှု အသိပေးခြင်း

  • News

    မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးချုပ်၏ ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် ကော်မရှင် Facebook Page များတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး လျှောက်ထားသူများအနက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာ အရည်အချင်းကိုက်ညီသူ ၆၈ ဦး အား အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပါမည်။ အရည်အချင်း စစ်ဆေးမည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်အား COVID – 19 ရောဂါ ထိန်းချုပ်နိုင်မည့် အခြေအနေပေါ်မူတည် ၍ ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်-

လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ဘာသာရပ်များ   လက်တွေ့စစ်ဆေးမည့်ဘာသာရပ်

(က)    လူ့အခွင့်အရေးဘာသာရပ်    (က)    ကွန်ပျူတာ

(ခ)     ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး           

(ဂ)     အထွေထွေဗဟုသုတ          

(ဃ)    အင်္ဂလိပ်စာ             

စဉ်      အမည်                                        အဘအမည်   

၁။      ဦးဇင်ကိုဦး                                  ဦးဇော်မိုးဦး   

၂။       ဦးကျော်စိုးဦး                                ဦးသန်းစိုး      

၃။      ဒေါ်သင်းသဇင်                             ဦးဝင်းဇော်    

၄။      ဒေါ်ရတနာမေဦး                           ဦးဝင်းဆွေ     

၅။      ဦးပြည့်ဖြိုးသူ                               ဦးမျိုးလွင်     

၆။      ဒေါ်သီသီသန့်                               ဦးသန်းဦး      

၇။      ဒေါ်ယမင်းစုလှိုင်                           ဦးစိုးလွင်       

၈။      ဒေါ်စုယမင်းအောင်                       ဦးသိန်းဝင်း    

၉။      ဒေါ်မေသန္တာ                                ဦးသိန်းဝင်း    

၁၀။    ဒေါ်စန္ဒာလှိုင်                                ဦးသန်းအောင်

၁၁။    ဒေါ်သင်းမာလာထွန်း                     ဦးသိန်းထွန်း  

၁၂။     ဦးနန်လျန်းကိမ်း                            ဦးဟားဗတ်ဒမ်ခွါလ်   

၁၃။    ဒေါ်အိစန္ဒာ                                  ဦးမြင့်အောင်  

၁၄။    ဦးထက်ဦးလင်း                             ဦးကျော်ကျော်နိုင်     

၁၅။    ဒေါ်ရတနာမိုး                               ဦးလှဇင်       

၁၆။    ဒေါ်အိအိချော                               ဦးဝင်းစိုး       

၁၇။    ဒေါ်မေသင်္ကြန်                              ဦးဟံမြင့်       

၁၈။    ဒေါ်မို့မို့တင့်အောင်                        ဦးရဲတင့်အောင်        

၁၉။    ဒေါ်ဖြူဇင်အေး                             ဦးသန်းစိုး      

၂၀။     ဒေါ်မျိုးသူသူ                                ဦးဌေးဝင်း     

၂၁။     ဒေါ်ဇူးဇူးမိုး                                  ဦးမောင်ဌေး   

၂၂။     ဦးဆုဟိဏ်း                                 ဦးခင်စိန်       

၂၃။     ဒေါ်အေးကြူမွှေး                          ဦးမျိုးညွန့်      

၂၄။     ဒေါ်သီတာဝိုင်း                              ဦးသန်းဌေး    

၂၅။     ဒေါ်အေးသန္တာလွင်                        ဦးတင်မောင်လွင်      

၂၆။     ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း                           ဦးလှသိန်းဝေ 

၂၇။     ဒေါ်ဝင်းမာခိုင်                               ဦးထွန်းဝင်း    

၂၈။     ဒေါ်လင်းလင်းသိန်း                        ဦးတင်ရှိန်      

၂၉။     ဒေါ်ဝင့်ဝါရှိန်                                 ဦးဌေးအောင် 

၃၀။    ဒေါ်ချစ်ဆုဟိန်း                            ဦးသိန်းဆောင်

၃၁။    ဒေါ်တင်နီလာဝင်း                         ဦးအေးသန်း   

၃၂။     ဒေါ်စံစံမြင့်ဦး                                ဦးမြင့်ဦး        

၃၃။    ဒေါ်မေသဉ္ဇာနိုင်                            ဦးမောင်မောင်စိန်      

၃၄။    ဒေါ်ခိုင်သဇင်ထွန်း                         ဦးသန်းဌေး    

၃၅။    ဒေါ်မာလာသင်း                            ဦးစောလွင်    

၃၆။    ဦးတင်ကိုကို                                ဦးသောင်းစိန် 

၃၇။    ဒေါ်စုစန္ဒာမြင့်                               ဦးကျော်မြင့်   

၃၈။    ဒေါ်မေသူကျော်                            ဦးကျော်ဝင်း  

၃၉။    ဦးစည်သူအောင်                           ဦးခင်ဝင်း      

၄၀။    ဒေါ်နှင်းသက်မျိုး                           ဦးကျော်မြင့်   

၄၁။    ဒေါ်သဉ္ဇာမိုး                                 ဦးမိုဟန်        

၄၂။     ဒေါ်အိဖြိုးသွယ်                            ဦးတင်အေး   

၄၃။    ဒေါ်ဝါဝါကျော်                              ဦးဟန်မြင့်     

၄၄။    ဒေါ်နန်းစုစန္ဒီဝင်း                           ဦးခင်မောင်သက်      

၄၅။    ဒေါ်နန္ဒာလွင်                                ဦးမြင့်ဦး        

၄၆။    နော်အေးပွင့်ဖြူ                            ဦးစောဂေထူး 

၄၇။    ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်                          ဦးလှဝင်း       

၄၈။    ဒေါ်အိအိပုံ                                   ဦးသန်းအေး   

၄၉။    ဦးဇော်အောင်                               ဦးမောင်ဖော်သူ        

၅၀။    ဦးအောင်ချမ်း                               ဦးကျင်ဌေး    

၅၁။    ဒေါ်ဆုဆုစံ                                  ဦးအုန်းရွှေ     

၅၂။     ဒေါ်ဇာဇာထွန်း                             ဦးတင်မြိုင်    

၅၃။    ဒေါ်ရင်မာအောင်                          ဦးကုလား     

၅၄။    ​ဒေါ်မို့မို့ခိုင်                                   ဦးဆန်းဝင်း    

၅၅။    ဒေါ်ဟန်တီမြင့်အောင်                    ဦးမြင့်အောင်  

၅၆။    ဒေါ်ဝင်းဝင်းထွန်း                          ဦးထွန်းလှ     

၅၇။    ဒေါ်ပြုံးသူဇာ                                ဦးစတီဗင်      

၅၈။    ဦးမျိုးအောင်                                ဦးရွှေခိုင်       

၅၉။    ဒေါ်အေးအေးအောင်                      ဦးသန်းဝင်း    

၆၀။    ဒေါ်စုနန္ဒာ                                    ဦးသောင်းထိုက်        

၆၁။    ဦးဇော်လင်းထက်                         ဦးမောင်ရွှန်း   

၆၂။     ဦးခုပ်ရှင်းမေှာင်                        ဦးဆွောင်ခင်တွောင်  

၆၃။    ဒေါ်သဇင်မွန်ဦး                            ဦးသန်းဦး      

၆၄။    ဒေါ်ဆုသီရိ                                  ဦးရာမ

၆၅။    ဒေါ်သဲထွေးမြင့်                            ဦးလှမြင့်       

၆၆။    ဒေါ်ယဉ်နွဲ့သူ                                ဦးညိမ်းမြင့်    

၆၇။    ဦးငြိမ်းချမ်းကျော်                          ဦးမြင့်လွင်     

၆၈။    ဒေါ်မီမီစိုးဝင်း                               ဦးစိုးဝင်း

 

Recent News