မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်

  • News

 မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးချုပ် ဒုတိယလူ့အခွင့်အရေးဦးစီးမှူး လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့/ လက်တွေ့ စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည်။

၆-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးချုပ်၏ လစ်လပ်ရာထူးနေရာများတွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခဲ့သူများအနက် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ၁၅-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့နှင့် ၁၆-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့များတွင် လူတွေ့/ လက်တွေ့ စာမေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်      အမည်                       အဘအမည်           ခုံနံပါတ်                    ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်

        ဒေါ်ထွန်းအိန္ဒြာကျော်    ဦးနိုင်လင်းဖြိုး        ၀၇၂                        ၁၅−၉−၂၀၁၉

        ဒေါ်သွယ်သွယ်ဇင်မြင့်   ဦးမြင့်စိုးထွန်း         ၀၄၂  

        ဒေါ်အိစန္ဒာထွန်း          ဦးကျောက်ခဲ           ၀၂၄   

        ဒေါ်အေးစန္ဒာမြင့်         ဦးကျော်မြင့်            ၀၃၆   

        ဦးလှိုင်ပြည့်ဖြိုး            ဦးဝင်းဆောင်          ၁၀၈   

        ဒေါ်အိအိငြိမ်း              ဦးကြီးမြင့်               ၀၃၀   

       ဦးကျော်ကိုကိုထိုက်      ဦးစိုးမောင်              ၀၀၆   

        ဒေါ်ဖြိုးသီရိဗိုလ်           ဦးဗိုလ်ထွန်း            ၀၄၈   

        ဦးရဲထက်အောင်          ဦးကြည်ထွန်းအောင် ၀၅၄   

၁၀      ဦးကောင်းခန့်ပြည့်       ဦးကြည်စိန်             ၀၉၀   

၁၁      ဒေါ်မြင့်မြင့်စံ             ဦးစောစံမျှော်           ၀၆၈   

၁၂      ဦးကောင်းခန့်ဇင်       ဦးခင်မောင်တင်        ၀၈၄   

၁၃      ဒေါ်သက်သက်ထွေး    ဦးတင်လှိုင်              ၁၁၄   

၁၄      ဒေါ်ပြည့်မွန်အောင်     ဦးအောင်ချို             ၀၁၉   

၁၅      ဒေါ်ဝင်းသိင်္ဂီ              ဦးထွန်းထွန်းကျော်    ၀၆၀   

၁၆      ဦးအာကာအောင်       ဦးအောင်ချို             ၁၀၂   

၁၇     ဒေါ်စုလဲ့နန္ဒာ             ဦးစိုးမြင့်                  ၀၆၉                       ၁၆−၉−၂၀၁၉

၁၈      ဒေါ်ကျိန်ထွန်းဝုန်       ဦးဇဲလ်ခန့်လျန်         ၀၆၆   

၁၉      ဦးဆေရယ်လ်နေ       ဦးသန်းဝင်း              ၀၁၈   

လွင်ဝင်း        

၂၀      ဒေါ်နန်းခမ်းဝါ             ဦးသိဏ်းချစ်            ၀၇၅  

၂၁      ဦးစိုင်းစစ်မင်းသိန်း     ဦးသိဏ်းချစ်            ၀၆၇  

၂၂      ဒေါ်ခင်ချိုဌေး            ဦးဆန်းမောင်           ၀၃၃   

၂၃      ဦးကောင်းထွန်း         ဦးဆန်းထွန်း             ၀၁၂   

၂၄      ဦးသူရလွင်               ဦးအောင်မျိုးဝင်း        ၀၂၅   

 

စဉ်      အမည်                    အဘအမည်             ခုံနံပါတ်                   ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်

၂၅      ဒေါ်မေချိုကျော်         ဦးကျော်ကျော်           ၀၇၃                      ၁၆−၉−၂၀၁၉ 

၂၆      ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်ဝင်း      ဦးဝင်းကြည်             ၀၈၈           

၂၇      ဒေါ်ဆုစန္ဒီအောင်       ဦးဟန်သိန်း              ၀၈၃           

၂၈      ဦးရှုံးလောင်းကီး        ဦးရှုံးလောင်း             ၀၈၇          

၂၉      ဒေါ်ခိုင်ဇင်သက်         ဦးစိုးနိုင်ဦး                ၀၀၁           

၃၀      ဒေါ်ဆုပြည့်ထွန်း       ဦးမျိုးမြင့်ဌေး            ၀၃၄           

၃၁      ဒေါ်ကျော့ကေခိုင်      ဦးစိုးနိုင်                   ၀၃၈           

၃၂      ဦးဇင်မင်းခန့်   ဦးသိန်းနိုင်ဦး                      ၁၁၆           

    လူတွေ့/ လက်တွေ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများသည် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ နေ့ရက် နံနက် နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ စီမံရေးရာဌာနသို့ လာရောက်သတင်းပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံး၊ စီမံရေးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာန ဖုန်း ၀၁-၆၅၄၆၇၀၊ ၀၁-၆၅၄၆၈၁၊ ၀၁-၆၅၄၆၈၄ (လိုင်းခွဲ ၈၀၁၊ ၈၃၆) တို့ထံသို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Recent News