မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း

  • News

    မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သကဲ့သို့ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုများအကြား ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိစေရေးအတွက် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးကို ဆောင်ကြဉ်ပေးရမည့် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ လေးစားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရည်ရွယ်၍ ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်၊ မန်းမြန်မာ ဟိုတယ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်တာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ အရာရှိကြီးများနှင့် အရာထမ်း စုစုပေါင်း ၄၅ ဦး တက်ရောက်ကြပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်လေး၊ ဦးညွန့်တင်နှင့် ကော်မရှင် အရာထမ်းများ၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီဌာနနှင့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများက လူ့အခွင့်အရေး၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးနှင့် မသန်စွမ်းသူများအခွင့်အရေးတို့ အပါအဝင် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ SDGs and Human Rights စသည့် ဘာသာရပ်များကိုပါ ထည့်သွင်းမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၊ ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သကဲ့သို့ ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုများအကြား ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိစေရေးအတွက် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးကို ဆောင်ကြဉ်ပေးရမည့် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ လေးစားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရည်ရွယ်၍ ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်၊ မန်းမြန်မာ ဟိုတယ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်တာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ အရာရှိကြီးများနှင့် အရာထမ်း စုစုပေါင်း ၄၅ ဦး တက်ရောက်ကြပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်လေး၊ ဦးညွန့်တင်နှင့် ကော်မရှင်အရာထမ်းများ၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီဌာနနှင့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီး ကာကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများက လူ့အခွင့်အရေး၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့် မသန်စွမ်းသူများအခွင့် အရေးတို့ အပါအဝင် လူကုန်ကူးမှုတားဆီး ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ SDGs and Human Rights စသည့် ဘာသာရပ်များကိုပါ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါသည်။