မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

  • News

       မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမြင့်သူမြိုင်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားကို Video Conferencing ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

Recent News