မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့တွင် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
  • News
    မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် ပြည်သူလူထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုပြန့်ပွားစေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မှန်ကန်စွာ သိရှိပြီး လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးလာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွ...
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဖယ်ခုံမြို့တွင် လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်းသိကောင်းစရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ
  • News
 မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် ပြည်သူလူထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုပြန့်ပွားစေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မှန်ကန်စွာသိရှိပြီး လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးလာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွ...
လူ့အခွင့်အရေးအဆင့်မြင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပခြင်း
  • News
၁။      မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာများ ပြည်သူလူထုအတွင်း ပြန့်ပွားစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး အဆင့်မြင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲက...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ၌ ကော်မရှင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း
  • News
        ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့ရှိ Anantara Siam ဟိုတယ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသည့် AICHR Interregional Dialogue: Sharing Good Practices on Business and Human Rights ​ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဗန်ကောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံး ညီလာခံ ခန...