၂၀၁၂ ခုနှစ် ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ(၁၀) ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ထုတ်ပြန်ချက် (၈/၂၀၁၂)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အားအာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံလိုက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၇/၂၀၁၂)
အရှေ့တောင်အာရှအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်(၆/၂၀၁၂)
ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၁၂)
ရခိုင်ပြည်နယ်၌၂၀၁၂ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သတ်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄/၂၀၁၂)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၂)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (ကော်မရှင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၂/၂၀၁၂)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၂)