၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော (၇၂) နှစ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁၅/၂၀၂၀)
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ ကော်မရှင်သို့ပေးပို့ခဲ့သော တိုင်တန်းချက်များအပေါ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနှင့် တိုင်တန်းနိုင်သော နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁၄/၂၀၂၀)
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၂၀)
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁၂/၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁၁/၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး‌ ကော်မရှင်၏ တိုင်တန်းချက်များအပေါ် စိစစ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၂၀)
ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၉/၂၀၂၀)
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်တွင် မြေစာပုံပြိုကျမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၈/၂၀၂၀)
အမျိုးသမီးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားအသိမှတ်ပြုရေးနှင့် ဆိုက်ဘာဆက်သွယ်မှုစနစ်အသုံးပြု၍ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း( cyber bullying ) ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရေး မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၇/၂၀၂၀)
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနှင့် ကလေးသူငယ်နှင့်စပ်လျဉ်းသော ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အစီရင်ခံစာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၆/၂၀၂၀)
ဇူလိုင်လတွင် စာသင်ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်မည့်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၀)
အပြစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေငြာချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၀)
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်အမိန့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ တိုင်တန်းချက်များ ကိုင်တွယ်ဆောရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အ‌ရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၀)