၂၀၁၉ ခုနှစ် ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် (၇၁) နှစ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးနေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၇/ ၂၀၁၉)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် ( ၆/ ၂၀၁၉)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ခိုတောင်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၉)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၄ / ၂၀၁၉)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၃/ ၂၀၁၉)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၂ /၂၀၁၉)
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၉)