၂၀၁၃ ခုနှစ် ခုနှစ်အတွင်း ကော်မရှင်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့် အရေးနေ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၄/၂၀၁၃)
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၃)
ကချင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်(၂/၂၀၁၃)
ကချင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခဒုက္ခသည်များအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီ ပေးရေးနှင့်ပတ်သက်သောမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၃)